Výmena implantátov

Uvažujete o zväčšení prsníkov implantátmi, ale okrem predstavy, ako budete vyzerať, vás napadá, čo s implantátmi po nejakom čase. Existujú na ne záruky? Čo ak praskne? A ako dlho ich môžete mať v tele? Na tieto otázky sme sa opýtali MUDr. Rastislava Tršku, PhD, plastického chirurga a vedúceho lekára plastickej chirurgie kliniky Envy v Bratislave.

Je potrebné po nejakej dobe po augmentácii vymeniť implantát ?

Výrobcovia odporúčajú výmenu implantátov po cca 10-15 rokoch od vloženia. Je to však iba odporúčanie. V praxi sa k ďalšej operácii obvykle pristupuje iba v prípade komplikácií.

Aké sú ešte iné dôvody výmeny implantátov, ako len časová trvácnosť?
Najčastejšou príčinou nutnosti výmeny prsníkových implantátov je prasknutý implantát, alebo ťažký stupeň kapsulárnej kontraktúry (zhrubnutia kapsuly okolo implantátu) eventuálne ak pacientka chce vložiť iný tvar alebo veľkosť. O tom, že ide iba o zlomok z celkového počtu operácií svedčí aj fakt, že takmer všetci importéri prsníkových implantátov garantujú, že v prípade prasknutia implantátu poskytnú zdarma nový implantát eventuálne niektorí aj nový pár implantátov.

Zhruba koľko výmen implantátov sa robí oproti novým augmentáciam ?
Výmeny implantátov tvoria iba zanedbateľnú časť operatívy oproti počtu novo vkladaných implantátov.

Zhruba koľko výmen implantátov sa robí oproti novým augmentáciam ?
Výmeny implantátov tvoria iba zanedbateľnú časť operatívy oproti počtu novo vkladaných implantátov.

Tak ako ide vývoj dopredu všeobecne, napreduje aj v kvalite implantátov. Ako sa
zmenili respektíve, kam sa kvalitatívne posunuli implantáty zo starších rokov oproti dnešku?

V zložení implantátov veľké zmeny nenastali. Základný materiál – silikón, určený pre zdravotnícke účely, tvorí puzdro aj náplň implantátov. Zmeny nastávajú skôr v zložení puzdra, kde výrobcovia aplikujú rôzne systémy ochrany proti úniku molekúl silikónového gélu difúziou cez stenu implantátu a tiež tým zvyšujú odolnosť implantátov proti prasknutiu. V poslednej dobe sa tiež väčšia pozornosť venuje povrchovej úprave implantátov. V súčasnosti je väčšia tendencia používať implantáty s jemne texturovaným ("zdrsneným") povrchom.

Na trhu sa objavili špeciálne odľahčené B- light implantáty. V čom okrem váhy, čo vyplýva už zo samotného pomenovania, je ich výhoda? Sú určené pre každého, alebo majú nejaké
špecifikácie komu áno, komu nie a podobne?
Ide o odľahčený typ prsníkových implantátov, kde zníženie ich hmotnosti je dosiahnuté guľôčkami zo špeciálneho tvrdeného skla, obsahujúcich vzduch, ktoré sú primiešané do silikónového gélu, tvoriaceho náplň implantátu. Hlavnou výhodou B-light prsníkových implantátov je ich hmotnosť, ktorá je asi o jednu tretinu menšia ako u klasických implantátov plnených silikónovým gélom. Hmotnosť implantátov je jedným z hlavných faktorov dlhodobej stability pooperačného výsledku. Pri väčšej hmotnosti implantátu je väčšia záťaž kože a mäkkých tkanív a skôr dochádza k poklesu prsníkov. Preto sú odľahčené implantáty vhodné najmä pri výrazne väčších objemoch implantátov - najmä nad 500 ml. Napríklad u B-light implantátu objemu 900 ml je jeho hmotnosť porovnateľná s klasickým silikónovým implantátom objemu cca 600 ml (čo je rozdiel v hmotnosti cca 300 g).

Je aj v prípade implantátov nejaký, nazvime to záručný list od výrobcu, kde je uvedené napr.
číslo, typ a podobné údaje a ak áno, dostáva niečo také aj pacientka ? Pretože k výmene
implantátov sa môže po rokoch rozhodnúť aj u iného operatéra a asi môže vtedy nastať
problém, že „nevie čo má v tele“?
Každá pacientka by od operatéra mala po operácii dostať buď plastovú alebo papierovú kartičku so svojim menom, menom operatéra, dátumom zákroku a spôsobom vloženia prsníkového implantátu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu sú aj nalepené výrobné štítky implantátov, ktoré boli pri operácii použité. Tieto obsahujú informácie o katalógovom čísle výrobku, výrobnom čísle implantátov, objeme implantátov... Kartičky nie je potrebné nosiť so sebou, ale je potrebné ich dobre uschovať, aby ich bolo možné na vyžiadanie predložiť. Podľa nich je možné aj o niekoľko rokov zistiť podrobné údaje o implantátoch vložených do tela pacientky. Niektorí výrobcovia v súčasnosti už vkladajú do obalu implantátu malý informačný čip, ktorý je plastický chirurg schopný mimotelovou čítačkou „prečítať“ a zistiť tak všetky informácie o implantáte. Odpadá tým potreba skladovania identifikačnej kartičky.

© 13.04.2018, Petra Nagyová

ĎALŠIE Z TÉMY #PLASTICKÁ CHIRURGIA

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.